Актуални Новини

БОЛНИЦАТА В БЕРКОВИЦА С ДОПЪЛНИТЕЛНА СУБСИДИЯ В РАЗМЕР НА 103 169 ЛЕВА

С Договор РД-12-67 от 11.04.2018 г.  „МБАЛ“ ЕООД гр. Берковица получи субсидия в размер на 103 169 лева от Министерството на здравеопазването. С отпусната сума берковската болница ще може да финансира както дейности по оказване на спешна медицинска помощ, така и дейности, попадащи извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.

Допълнителното финансиране се извършва по реда на утвърдената за 2018 година Методика за субсидиране на лечебните заведения. Всяка година Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) подготвя и представя в Министерството на здравеопазването (МЗ) списък на общински болници в труднодостъпни и\или отдалечени райони, отговарящи на определени критерии, в съответствие с чл. 106, ал. 3 от Закона за лечебните заведения. Основните критерии при изготвянето на списъка с общински болници, които да получат субсидии, са отдалечеността на повече от 40 км от областното здравно заведение, възрастовата структура на населението, медицинският екип, който обслужва населеното място. Болницата в Берковица попада в този списък с още 65 други болници, сред които Белоградчик, Козлодуй, Мездра и др.