Актуални Новини

БОЛНИЦАТА В БЕРКОВИЦА С ДОПЪЛНИТЕЛНО ФИНАНСИРАНЕ ЧРЕЗ НСОРБ

На 23. 01.2014 г. бе проведена среща със Зам.министъра на МЗ, във връзка с очакваното допълнително финансиране на общинските болници чрез Национално сдружение на общините в Република България за отдалеченост и рисков район. Болницата в Берковица е в  списъка на одобрените болници. Тя обслужва 22 664 население. Министерството на здравеопазването и НСОРБ са  определили  критериите за допълнителното субсидиране на  отдалечените лечебни заведения, както и списъка на тези, които отговарят на критериите.