Актуални Новини

БЧК ЗАПОЧВА РАЗДАВАНЕТО НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ОТ ВТОРИ ТРАНШ В БЕРКОВИЦА

От 02.11.2016 г. БЧК започва раздаването на хранителни продукти от втори  транш. В изпълнение на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица от 02.11.2016 г. БЧК започва раздаване на нераздадените хранителни продукти от втори транш на 75 допълнително включени в програмата уязвими лица от гр.Берковица. Раздаването ще продължи до 11.11.2016 г. и всички, допълнително включени в списъците на АСП ще получат: 4кг. oриз,  3 кг.боб, 0,500 кг.булгур, 1 кг. лютеница, 0,400 кг. доматено пюре, 0,800 кг. грах, 0,800 кг. гювеч, 0,480 кг. месна консерва, 0,480 кг. рибна консерва, 0,500 кг. пчелен мед, 0,400 кг. бисквити, 1кг. вафли.

В допълнителния списък на АСП са включени следните категории граждани:

  • Лица и семейства, които поради нисък доход или липса на доход не са в състояние да посрещнат свои основни жизнени потребности в т.ч. и лица и семейства в тежка социална ситуация и с ниски доходи, които са получили еднократна помощ по реда на чл.16 от ППЗСП за задоволяване на инцидентно възникнали потребности;
  • Лица и/или групи от лица, ползващи социални услуги резидентен тип или в общността по реда на ППЗСП;

Раздаването ще се извърши в пункта на БЧК гр.Берковица, намиращ се в сградата на Домашен социален патронаж, като всеки правоимащ срещу подпис и лична карта ще получи хранителните продукти.

Работно време на пункта:

От 02.11.2016 г. до 11.11.2016 г.

От 09:00 до 12:00 часа  и от 13:00 до 16:00 часа.

Списъците са изложени в пункта на БЧК.