Актуални Новини

БЪЛГАРО-РУМЪНСКА ТРУДОВА БОРСА В ГРАД КРАЙОВА, РУМЪНИЯ

От 17.07.2019 г. до 19.07.2019 г. в град Крайова, Румъния ще се проведе съвместна българо-румънска трудова борса по Проект “Съвместни усилия в подкрепа на хората в неравностойно положение на трудовия пазар в трансграничния регион” (Project No.16.4.2.056). Бенефициент на проекта е Община Берковица.Трудовата борса представлява мястото, където се осъществява на практика връзката между фирмите, търсещи работна ръка и гражданите, които търсят нова работа. Целта при провеждането на трудовите борси е установяването на преки контакти между безработни и работодатели. Принципът на ЕС за свободно движение на работници позволява на работодателите да наемат служители от всички държави членки на ЕС. За търсещите работа борсите предоставят условия за самоинформиране и свободно договаряне с работодателите, както и съдействие от специалистите от Бюрата по труда за трудова реализация. В борсата ще участват представители на целевата група по проекта, работодатели и екипите на проекта от България и Румъния.