Актуални Новини

БЪЛГАРО-РУМЪНСКА ТРУДОВА БОРСА

IMG_20190710_160758На 10 и 11 юли 2019 г. по проект „Съвместни усилия в подкрепа на хората в неравностойно положение на трудовия пазар в трансграничния регион“, project code 16.4.2.056, e-MS code ROBG – 163 се проведе съвместна българо-румънска трудова борса в залата на парк-хотел „Житомир“, гр. Монтана. В трудовата борса участваха представители на целевата група по проекта, работодатели и екипите на проекта от България и Румъния.

С организирането и провеждането на трудовата борса в рамките на проекта се постига:

  • Улесняване на преките контакти между работодатели и лицата от уязвимите групи, които търсят работа;
  • Създаване на база данни с актуална информация относно пазара на труда, възможности за преквалификация, съответното законодателство;
  • Установяване на ефективно сътрудничество и комуникация между институциите, чиито основни дейности са свързани с лица в неравностойно положение, организации за трудово посредничество и работодатели в трансграничния регион с цел намаляване на изключването на пазара на труда на маргинализирани групи – роми и хора с увреждания.