Актуални Новини

ВАЖНО ЗА ВЕЧЕРНИЯ ЧАС НА УЧЕНИЦИТЕ ПРЕЗ ЛЯТНАТА ВАКАНЦИЯ

11122Уважаеми родители,
Мили деца,

С оглед на предстоящата лятна ваканция за учениците Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Община Берковица и Районно управление „Полиция“ – гр. Берковица ви напомнят, че по отношение на децата важат специални законовоуредени регламенти (Закон за закрила на детето), касаещи вечерния час.
Децата, които не са навършили 14-годишна възраст могат, да бъдат сами (непридружени) на обществени места до 20.00 часа. След 20.00 могат да бъдат навън единствено ако са придружени от родител, настойник или попечител.

Децата, които са навършили 14-годишна възраст, но не са навършили 18 години могат да бъдат сами на обществени места до 22.00 часа. След това е необходимо да бъдат придружени от родител, настойник или попечител. В случай, че те не могат да ги придружат, са длъжни да осигурят за придружител пълнолетно дееспособно лице. Задължително родителят трябва да попълни декларация по образец.
За спазването на тези разпоредби се организират регулярни специализирани полицейски операции и проверки, в които участва и представител на Местната комисия за БППМН. Предвидените по закон глоби са: за първо нарушение – от 300 до 500 лв., за следващо нарушение – от 500 до 1000 лв.
Освен това трябва да имате в предвид, че за деца е абсолютно забранено:
 да влизат в зали за хазартни игри и в заведения с еротични програми;
 да купуват алкохол и цигари;
 да им се сервира алкохол.

С пожелание за весела и безгрижна ваканция!