Актуални Новини

ВАЖНО ЗОНА КОМ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

 

              Заповед

 

На основание чл. 167, ал. 1 и чл. 3, ал. 2  от Закона за движение по пътищата и във връзка с усложнената пътна обстановка и възможните временни затруднения по трасето Берковица – Хижа Ком  

 

НАРЕЖДАМ:

 

 1. Движението в посока Берковица – Хижа Ком да се осъществява в следния

 часови интервал:

– Движението в посока Берковица – Хижа Ком да се осъществява в интервала 9:00 – 14:00 часа и след 18:00 часа;

– Движението в посока Хижа Ком – Берковица да се осъществява в интервала: 6:00 – 8:00 часа и от 15:00  – 17:00 часа

2. Всички моторни превозни средства да са снабдени с вериги.

Настоящата заповед е в сила за периода от нула часа на 18.02.2012 до нула часа на 20.02.2012 година.

Заповедта да се сведе до компетентните органи и средствата за осведомяване.

 

 

 

Димитранка Каменова

КМЕТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

 

 

 

17.02.2012 г.

Гр. Берковица

 

 

 

 

Вашият коментар