Актуални Новини

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ И НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ

22 октомври 2016 г. е крайният срок за подаване на заявления до общинска администрация или кметства за гласуване по настоящ, а не по постоянен адрес. Лицата, които искат да подадат заявление, могат да го направят в ОбА-Берковица и на 22 октомври /събота/ 2016 г.  Стая 101 „ЕСГРАОН“ на общинска администрация ще работи извънредно от 9:00 ч. до 17:00 ч. в съботния ден, крайния срок за подаване на заявления за издаване на удостоверения за гласуване на друго място.