Актуални Новини

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОТДЕЛ „МЕСТНИ ПРИХОДИ“

Отдел „Местни приходи“ напомня, че срокът за подаване на декларации по чл.61н от ЗМДТ за облагане с годишен патентен данък е до 31 януари на текущата година. Лицата, които до 31 януари са подали данъчната декларация и в същия срок са заплатили пълния размер на патентния данък, ползват отстъпка 5 на сто.

Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:

  1. За първото тримесечие – до 31 януари;
  2. За второто тримесечие – до 30 април;
  3. За третото тримесечие – до 31 юли;
  4. За четвъртото тримесечие – до 31 октомври.