Актуални Новини

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!

ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ СРЕЩУ ЗАБОЛЯВАНЕТО АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ

Във връзка с проведено на 29.07.2019 г. заседание на Централния епизоотичен съвет към Министерски съвет с председател вицепремиерът Томислав Дончев и взетите решения, относно превенция срещу разпространението на болестта Африканска чума по свинете (АЧС), Областният управител на област Монтана Росен Белчев даде указания на кметовете на общини за изпълнение на мерките. Съгласно решение на Централния епизоотичен съвет е обособена 20 км зона около промишлена свинеферма „Транс Елит“ ЕООД с. Ерден, община Бойчиновци, попадаща в регистъра към БАБХ – София, заедно с още 64 индустриални ферми.

В представения от Областна дирекция „Безопасност на храните“ – Монтана списък, в 20 км обособена зона попадат населени места от общините Бойчиновци, Монтана, Берковица, Георги Дамяново и Якимово, както и населени места от община Криводол, област Враца.

С цел превенция и неразпространяване на заразната болест АЧС, в обособената зона следва да бъде преустановено отглеждането на свине в обекти от тип „Заден двор“. По указания на Централния епизоотичен съвет към Министерски съвет, за изпълнението на взетото решение е необходимо собствениците на домашни прасета в обособената 20 км зона да преминат към доброволно клане на животните от стопанствата си в срок до 31.07.2019 г. Собствениците на свине от обекти тип „Заден двор“ трябва да бъдат уведомени от инспекторите на Областна дирекция „Безопасност по храните“ – Монтана, че добитото месо от собствени животни може да се съхранява дълго само след топлинна обработка за минимум 30 минути на 70°С, достигнати във вътрешността на късовете месо, предвид факта, че вирусът на АЧС е изключително устойчив при изсушаване, осоляване, пушене, охлаждане и замразяване на месото.

След изтичане на срока за доброволно клане на прасета, Областна дирекция „Безопасност на храните“ – Монтана ще пристъпи към умъртвяване на домашните прасета от обособената 20 км зона, съгласно разпоредбите на чл. 139а от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

АЧС – 20 КМ. ЗОНА В ОБЛАСТ

МОНТАНА

(ЕВТАНАЗИЯ НА СВИНЕ В ЛИЧНИ СТОПАНСТВА) ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ

 1. С. ГРОМШИН
 2. С. КОБИЛЯК
 3. С. БЕЛИ БРЕГ
 4. С. ПОРТИТОВЦИ
 5. ГР. БОЙЧИНОВЦИ
 6. С. ВЛАДИМИРОВО
 7. С. МЪРЧЕВО
 8. С. ЕРДЕН

ОБЩИНА МОНТАНА

 1. ГР. МОНТАНА

КВ. КОШАРНИК

КВ. МАЛА КУТЛОВИЦА

МЕСТНОСТИТЕ:

– ТИРОВЕТЕ

– МАЛО ПОЛЕ

– РАЗСАДНИКА

 1. С. ГАБРОВНИЦА
 2. С. ВИРОВЕ
 3. С. ДОЛНО БЕЛОТИНЦИ
 4. С. БЕЗДЕНИЦА
 5. С. Д-Р ЙОСИФОВО
 6. С. ВОЙНИЦИ
 7. С. СТ. БУЧЕ
 8. С. ВИНИЩЕ
 9. С. КЛИСУРИЦА

11.С. ГОРНА ВЕРЕНИЦА

 1. С. ДОЛНА ВЕРЕНИЦА
 2. С. ГОРНО ЦЕРОВЕНЕ
 3. С. БЛАГОВО
 4. С. СУМЕР
 5. С. ТРИФОНОВО
 6. С. КРАПЧЕНЕ
 7. С. ЛИПЕН
 8. С. СТУБЕЛ
 9. С. НИКОЛОВО

ОБЩИНА ЯКИМОВО

 1. С. ДЪЛГОДЕЛЦИ
 2. С. ДОЛНО ЦЕРОВЕНЕ

ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

 1. С. ЧЕМИШ
 2. С. КАМЕНА РИКСА
 3. С. ВИДЛИЦА
 4. С. ГАВРИЛ ГЕНОВО

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

 1. С. БИСТРИЛИЦА
 2. С. БОРОВЦИ
 3. С. ГАГАНИЦА
 4. С. ЗАМФИРОВО
 5. С. БАЛЮВИЦА

(СЕЛИЩАТА СА ОПРЕДЕЛЕНИ,

КАТО 20 КМ. ЗОНА ОТ ТОЧКА –

РАЗКЛОНА ЗА КАМ. КАРИЕРИ НА

ПЪТЯ МОНТАНА-ЛЕХЧЕВО)