Актуални Новини

ВАЖНО !!!

11122„Във връзка с повишена смъртност на преживни животни / предимно овце/ на територията на град Берковица, уведомяваме засегнатите страни, че общинското   животинско гробище в местност „Круша“, землище на град Берковица е отворено денонощно. Трупоизвозването да се извършва след уведомяване на ветеринарномедицинската служба в града и/или съответните длъжностни лица в общинска администрация Берковица на следните телефони: 0953/89104 в ОбА и +359882569815 за ветеринаромединиска служба Берковица.

Загробването на умрели животни ще се извършва всеки ден след 13:00 ч.

За населените места от община Берковица, отговорници са съответните кметове и кметски наместници. Напомняме, че към настоящия момент все още не е официално потвърдено наличие на болестта „Син език“ и настоящите мерки са превантивни и с цел предотвратяване на замърсяване на околната среда.