Обяви

ВАЖНО!!!

Всеки, който обработва земеделска земя(собствена или наета) трябва да подаде декларация по чл.69 /като  собственик/ или заявление по чл.70 /като наемател/ от ППЗСПЗЗ, в срок до 31.07.2016 г., за да не се включат обработваните от него имоти, като “бели петна” в масивите за ползване за стопанската 2016/2017 г.