Актуални Новини

ВАЖНО!!!

Отдел “Местни приходи” напомня, че срокът за плащане на първа вноска на данък върху недвижими имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозни средства е до 30 юни 2016 г. Плащането на задълженията се извършва на касата на Общинска администрация – Берковица – стая 114.