Актуални Новини

ВАЖНО

Във връзка със зачестили случаи на лица, представящи се за асистенти изпратени от общинска администрация гр. Берковица, уведомяваме жителите на община Берковица следното: Община Берковица предоставя социалната услуга “Личен асистент” по Проект “Подкрепа за достоен живот” само на лица, кандидатствали по проекта, на които е извършена оценка и класиране. Личните асистенти които предоставят услугата са преминали обучение и се назначават от общинска администрация – Берковица, само след проведена среща между представител на екипа за управление на проекта от общината, личния асистент и лицето, на което ще се предоставя услугата.  Допълнителна информация  за Проект “Подкрепа за достоен живот” гражданите могат да получат на тел. 0953 89120 или в ст. 210 в общинска администрация Берковица.

Вашият коментар