Актуални Новини

ВАЖНО!!!

Отдел „Местни приходи“ напомня, че сроковете за плащане на втора вноска на данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства, както и патентен данък за четвъртото тримесечие е до 31.10.2017 г. Плащането на задълженията се извършва на касата на Общинска администрация Берковица – стая 114.