Новини

ВАЖНО

Уважаеми съграждани, Във връзка с падналия обилен снеговалеж и натрупал се сняг по покривните конструкции на сградите и на основание чл. 19 ал. 2 от Наредбата за осигуряване и поддържане на Обществения ред и сигурност на територията на Община Берковица , Ви уведомяваме, че ръководителите на учреждения, стопански и обществени организации, домоуправителите на жилищните сгради и гражданите, са задължени да почистват своевременно снега по тротоарите, като го складират близо до бордюра, както и да отстраняват ледените висулки от покривите.
Поради големия обем на натрупалия се сняг по покривните конструкции има опасност от падане на големи блокове със сняг и ледени висулки, които създават опасност от нанасяне на щети върху живота, здравето и имуществото на гражданите. В тази връзка Ви молим своевременно да почиствате надвисналите блокове сняг и висулки от покривите на сградите.
Специалистите предупреждават да бъдете внимателни при движение покрай сгради с натрупан сняг и висулки и при възможност да ги избягвате, а водачите на автомобили, преди да паркират, да се уверят, че няма опасност от падане на ледени късове. Отново напомняме на гражданите, които са паркирали неправилно своите автомобили по улиците на града, да освободят уличното платно, тъй като затрудняват снепочистващата техника. Общинска Администрация Берковица, предварително Ви благодари за проявеното разбиране и съдействие.

Вашият коментар