Актуални Новини

ВАС ОТХВЪРЛИ ЖАЛБИ НА СТРОИТЕЛНИ ФИРМИ СРЕЩУ САНИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ И ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

111Върховен административен съд отхвърли окончателно жалби на фирми срещу санирането на обществени сгради: НЧ „Иван Вазов-1872“-Берковица, сграда ДГ „Звънче“ и сграда на общинска и държавна администрация, както и срещу санирането на : жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, бул. „Мрамор“ № 2, Блок „Бор1“, вх. А и вх. Б“ и жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, ул. „Александровска“ №27, бл.25 и бл. Ален мак 35“. Подадените жалби от фирмите срещу решение на Община Берковица за избор на изпълнители  за енергийна ефективност на обществени и  жилищни сгради по ОП „Региони в растеж“ забавиха реалното изпълнение на проектите с повече от 6 месеца. Решенията на ВАС изцяло препотвърждават решенията на КЗК, които са в полза на Общината.

ВАС отхвърли жалбите като неоснователни. Сега на Община Берковица предстои да сключи договори с фирмите изпълнители на енергийна ефективност на тези обществени и жилищни  сгради.

В момента общината върви към одобряване на разрешение за строеж  на РУ „Полиция“-Берковица, където предстои да стартират дейностите по енергийна ефективност. Вървят и съгласувателните процедури за жилищните сгради, за които има сключени договори с фирми-изпълнители.