Актуални Новини, Новини

ВИДЕОКЛИПОВЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ С МАШИНА ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТВИТЕЛИ НА 14.11.2021 Г.

Централната избиретелна комисия е разработила три броя видеоклипа с цела разясняване правата и задълженията на гражданите и един подробен видеоклип за начина на гласуване с машина. Адреса е на интернет страницата на ЦИК и е: https://www.cik.bg/bg/pvr-bs, а също така може да се посети и симулатор на машинно гласуване на адрес: https://www.cik.bg/suemg_14.11.2021