Актуални Новини, Новини

ВиК АВАРИЯ

„ВиК – Берковица“ ЕООД , в качеството си на Оператор на ВиК системите в обособената територия на община Берковица, уведомява, че поради възникнала авария на водопроводната мрежа в района на ул. „Стефан Стамболов“ в района на I ОУ, в гр. Берковица, на 17.11.2020 г. ще извърши прокопаване с цел нейното отстраняване, при което временно ще бъде нарушена проходимостта и целостта на  част от пътното платно , които ще бъдат възстановени от и за сметка на Оператора след отстраняване на аварията.

Временно ще бъде спряно водоподаването в района на  жк „Стара Планина”.