Актуални Новини, Новини

ВИК – БЕРКОВИЦА ИЗДАДЕ ЗАПОВЕД ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛОЖНЕНАТА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С COVID – 19

Във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID – 19, ВиК – Берковица спира достъпа на външни лица до офисите в административната сграда на фирмата. Сигнали, свързани с дейността, ще се приемат на телефон 0953/88078 – Технически секретар и 0884155005 – Управител, както и на електронен адрес vik_berkovica@abv.bg.

Преустановяват се административните и технически услуги, а заявления ще се приемат на електронната поща и ще се обработват по утвърден график след отмяна на извънредното положение. На разположение на гражданите ще бъде един авариен екип, сформиран е и втори да реагира при необходимост.  До 29.03.2020 г. се спират планови и инвестиционни дейности. Ще се обработват само спешни и неотложни задачи, които са свързани с осигуряване на непрекъснатост на предоставяне на ВиК услуги и такива, които застрашават живота, здравето или имуществото на хората. Със заповедта се забранява влизането на инкасаторите в домовете на потребителите, а отчитането на водомерите ще се извършва на база предходен месец или по показания, предоставени от потребителите. Инкасаторите ще имат право да посещават домовете само до входната врата, за да получат определената сума за разходваната вода. Сметки ще се заплащат и на касите, организарни на територията на Общински пазар – Берковица, като се спазват ограниченията, предписани от здравните власти.

ВиК Заповед