Актуални Новини, Новини

ВиК – БЕРКОВИЦА УВЕДОМЯВА ЗА ВЪЗНИКНАЛА АВАРИЯ

„ВиК – Берковица“ ЕООД , в качеството си на Оператор на ВиК системите в обособената територия на община Берковица, уведомява, че поради възникнала авария на водопроводната мрежа в района на ул. „Спас Николов“ № 6 в  гр. Берковица на 20.11.2020 година ще извърши прокопаване с цел нейното отстраняване, при което временно ще бъде нарушена проходимостта и целостта на  част от пътното платно, които ще бъдат възстановени от и за сметка на Оператора след отстраняване на аварията.

Временно ще бъде спряно водоподаването в района на  жк „Стара Планина”.