Актуални Новини

“ВИК“ ЕООД – БЕРКОВИЦА С НОВ УПРАВИТЕЛ

От 15 февруари 2017 г. инж. Сергей Иванов встъпи в длъжност Управител на „Вик“ ЕООД – Берковица. Лично кметът на Община Берковица инж. Милчо Доцов представи г-н Иванов на колектива на дружеството. На заседание на ОбС-Берковица на 27 Януяри 2017 г. бе утвърдено решение на комисия за избор на кандидат за Управител на  ”ВиК” ЕООД, гр.Берковица. С Протокол от 06.01.2017 г. на Комисията, назначена със Заповед № РД-15-647/06.12.2016 г. класира и определи Сергей Милчов Иванов за спечелил конкурса за избор на управител на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Берковица. Общински съвет-Берковица на основание чл. 22, ал. 16 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и за упражняване на правата на  собственост на общината в търговски дружества, утвърди Сергей Милчов Иванов за управител на общинско дружество „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Берковица и освободи от длъжност управител на  „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Берковица Александър Петров Георгиев, поради провеждането на конкурс и избор на нов управител, без да го освобождава от отговорност, считано от 15.02.2017 г.

Инж. Сергей Иванов е завършил висше образование, магистърска степен „Инженер по механична технология на дървесината“ във ВЛТИ-София. Работил е в областта на индустрията като началник цех във „Евро-Линеа“ ЕООД, „Мебел К“ ООД и технически контрол ИСО 9001 в ЗАИ АД.