Актуални Новини

„ВИК „ ЕООД – БЕРКОВИЦА

Във връзка с недостиг на питейна вода, поради продължително засушаване, със Заповед  11/16.01.14 г. на управителя на дружеството се въвежда временно режим на водоподаването в кв. Раковица за времето от 22.00 часа до 6.00 часа, считано от 16.01.2014 г.