Актуални Новини

Вицепремиерът и министър по управление на средствата на Европейския съюз Илияна Цанова откри информационната среща за „Новият програмен период 2014-2020”

sreshtaВицепремиерът и министър по управление на средствата от Европейския съюз Илияна Цанова даде началото на националната информационна кампания за „Новия програмен период 2014-2020” на 2 април в Монтана. В кампанията бяха включени експерти от управляващите органи, които представиха индикативни приоритети на новите оперативни програми: „Транспорт и транспортна инфраструктура”, „Наука и образование за интелигентен растеж”, „Околна среда 2014-2020”, „Региони в растеж 2014-2020”, „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, „Добро управление”, както и мерките в „Програмата за развитие на селските райони”.

Срещата в Монтана бе първата от националната информационна кампания за „Новия програмен период  2014-2020”, организирана от ОИЦ Монтана, който е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България.  Кампанията се финансира по Оперативна програма „Техническа помощ“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

В информационната среша взеха участие представители на всички общини на територията на района за планиране, социално-икономически партньори, териториални структури на държавната администрация и неправителствени организации, заинтересовани граждани. Кампанията ще продължи със събития на територията на всички райони за планиране. На 3 април информационната среща ще се проведе във Велико Търново, на 4 април във Варна, на 9 април в Бургас, на 10 април в Пазарджик и на 11 април в Благоевград.

Вашият коментар