Обяви

ВОЕННА ПОДГОТОВКА ЗА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

Всеки български гражданин без военна подготовка, желаещ да получи начална и/или специална военна подготовка, може да премине курс, организиран от Министерството на отбраната. Курсовете се обявяват със Заповед на министъра на отбраната и се издават в ,,Каталог на курсовете за начална и специална подготовка”. В него се определя мястото на обучение, броят на обучаемите в съответния курс, наименованието на курсовете по специална военна подготовка, продължителността на курсовете, редът за кандидатстване и други специфични изисквания.

Изисквания, условия и ред за записване