Актуални Новини, Новини, Обяви

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – МОНТАНА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ЛОГО ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

О Б Я В А


Със Заповед № З РД – 160/10.02.2022 г. на командира на Сухопътните войски, са обявени 200 (двеста) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, във военни формирования (в. ф.) от Сухопътните войски, както следва:
1.1. във в. ф. 28610 – София, 5 бр. съгласно Приложение № 1;
1.2. в гарнизон Стара Загора, 16 бр. съгласно Приложение № 2;
1.3. в гарнизон Ямбол, 15 бр. съгласно Приложение № 3
1.4. във в. ф. 52740 – Хасково, 15 бр. съгласно Приложение № 4;
1.5. във в. ф. 38220 – Плевен, 4 бр. съгласно Приложение № 5;
1.6. във в. ф. 34750 – Карлово, 70 бр. съгласно Приложение № 6;
1.7. във в. ф. 56040 – Благоевград, 13 бр. съгласно Приложение № 7;
1.8. във в. ф. 54990 – Враца, 7 бр. съгласно Приложение № 8;
1.9. в гарнизон Белене, 11 бр. съгласно Приложение № 9;
1.10. във в. ф. 44220 – Пловдив, 9 бр. съгласно Приложение № 10;
1.11. във в. ф. 42600 – Мусачево, 15 бр. съгласно Приложение № 11;
1.12. във в. ф. 22790 – Горна Оряховица, 5 бр. съгласно Приложение № 12;
1.13. във в. ф. 28330 – Смолян, 15 бр. съгласно Приложение № 13.

Срок за подаване на документи – 22.03.2022 г.

Информация за изискванията към кандидатите, наборът от документи, условията и реда за кандидатстване можете да получите на адрес:

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
3500, гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 4
(ет. 2, всеки понеделник, сряда и петък от 08:30 до 17:00 часа)
ц. сл. Николай Филипов, тел. (0953)88-802 и GSM 0889661054