Актуални Новини, Обяви

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – МОНТАНА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

О Б Я В А

    Със заповед № ОХ-292/26.03.2024 г. на министъра на отбраната е обявен конкурс за 109 (сто и девет) вакантни длъжности за приемане в доброволния резерв на български граждани, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина, във военни формирования на ВМС в Приселци, Бургас и Варна.

Срок за подаване на документи – 26.07.2024 г.

Информация за изискванията към кандидатите, наборът от документи, условията и реда за кандидатстване можете да получите на адрес.

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

3500, гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 4

(ет. 2, всеки понеделник, сряда и петък от 08.30 до 17.00 часа)

ц. сл. Николай Филипов, тел. (0953)88-802 и GSM 0889661054.