Актуални Новини, Новини, Обяви

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – МОНТАНА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

О Б Я В А


Със заповед № ОХ-1030/15.11.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на вакантна длъжност във военно формирование 44510-София за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско средно или висше училище в страната и чужбина.

Срок за подаване на документи – 21.01.2022 г.

Информация за изискванията към кандидатите, наборът от документи, условията и реда за кандидатстване можете да получите на адрес:

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
3500, гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 4
(ет. 2, всеки понеделник, сряда и петък от 08:30 до 17:00 часа)
ц. сл. Николай Филипов, тел. (0953)88-802 и GSM 0889661054