Актуални Новини, Новини, Обяви

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – МОНТАНА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Лого на централно военно окръжие

О Б Я В А


Със заповед №ОХ-1070/25.11.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени длъжности във Въоръжените сили на Република България, определени за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, освободени от военна служба. Длъжностите ще се заемат без провеждане на конкурс.

Срок за подаване на документи – 28.10.2022 г.

Информация за изискванията към кандидатите, наборът от документи, условията и реда за кандидатстване можете да получите на адрес:

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
3500, гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 4
(ет. 2, всеки понеделник, сряда и петък от 08.30 до 17.00 часа)
ц. сл. Николай Филипов, тел. (0953)88-802 и GSM 0889661054