Обяви

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – МОНТАНА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

О Б Я В А

Със заповед ОХ-355/24.04.2018 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 253 (двеста петдесет и три) вакантни длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, във военни формирования на Сухопътните войски. Обявените длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс.

Информация за изискванията към кандидатите, наборът от документи, условията и реда за кандидатстване можете да получите на адрес.

 

OФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

3500, гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 4

(ет. 2, всеки понеделник,сряда и петък от 08.30 до 16.30 часа)

ц. сл. Николай Филипов, тел. (0953)88-802 и GSM 0889661054.