Обяви

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – МОНТАНА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

О Б Я В А

Със заповед № ОХ-374/02.05.2018 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за 5 (пет) вакантни длъжности в 68-ма бригада “Специални сили” за приемане на военна служба на лица на лица изпълнявали военна служба (кадрова военна служба).

 

Срок за подаване на документи – до 30.05.2018 г.

 

Информация за изискванията към кандидатите, наборът от документи, условията

 и реда за кандидатстване можете да получите на адрес.

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

3500, гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 4

(ет. 2, всеки понеделник,сряда и петък от 08.30 до 16.30 часа)

ц. сл. Николай Филипов, тел. (0953)88-802 и GSM 088966