Обяви

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – МОНТАНА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
О Б Я В А
Със заповед №ОХ-503/19.06.2018 г. на министъра на отбраната на Република България се набират кандидати за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, които са изпълнявали военна служба, отговарящи на условията на чл.141, ал.6 от ЗОВС:
-11 места за офицери;
-9 места за сержанти;
-2 места за войници;
Краен срок за подаване на документи 19.07.2018г.

Информация за изискванията към кандидатите, наборът от документи, условията
и реда за кандидатстване можете да получите на адрес.

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
3500, гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 4
(ет. 2, всеки понеделник,сряда и петък от 08.30 до 16.30 часа)
ц. сл. Николай Филипов, тел. (0953)88-802 и GSM 08896