Обяви

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – МОНТАНА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

О Б Я В А

Със заповед №ОХ- 569/06.07.2018г. на Министъра на отбраната на Република България е обявен конкурс за 50 (петдесет) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 09.10.2018г. и 10.10.2018г. в Националната гвардейска част – гр.София, както следва:

– за Гвардеец – 44(четиридесет и четири) длъжности;

за Номер от разчет – 1 (една) длъжност;

за Шофьор кат. „D” – 3 (три) длъжности;

за Шофьор кат. „C + E” – 1 (една) длъжност.

за Шофьор кат. „C + E” – 1 (една) длъжност.

Срок за подаване на документите до 14.09.2018г.

Информация за изискванията към кандидатите, наборът от документи, условията

 и реда за кандидатстване можете да получите на адрес.

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

3500, гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 4

(ет. 2, всеки понеделник,сряда и петък от 08.30 до 16.30 часа)

ц. сл. Николай Филипов, тел. (0953)88-802 и GSM 0889661054.