Обяви

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – МОНТАНА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦ
О Б Я В А
Със заповед №ОХ-637/03.08.2018 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени 36 /тридесет и шест/ вакантни длъжности за лекари, изискващи военно звание „капитан“ и 8 /осем/ вакантни длъжности за медицински сестри и санитарни инструктори, изискващи военно звание „старши сержант“, във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина. Длъжностите се заемат след провеждане на конкурс. Кандидатите за вакантните длъжности следва да са не по-възрастни от 40 години за длъжности за офицери и от 33 години за длъжности за сержанти.
Срок за подаване на документи – до 21.09.2018 г
Информация за изискванията към кандидатите, наборът от документи, условията
и реда за кандидатстване можете да получите на адрес.

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
3500, гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 4
(ет. 2, всеки понеделник,сряда и петък от 08.30 до 16.30 часа)
ц. сл. Николай Филипов, тел. (0953)88-802 и GSM 0889661054.