Обяви

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – МОНТАНА

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
3500, гр. Берковица, обл. Монтана, пл.”Йордан Радичков” № 4, тел.(0953) 88 802

О Б Я В А

Със заповед № ОХ-873/10.11.2016 г. на министъра на отбраната на Република България се обявявени вакантни длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в старана и в чужбина във военно формирование 24430 – Троян към военно-географска служба – София.

1. За офицери – 3 (три) вакантни длъжности;
Длъжностите ще се заемат след провеждане на конкурс проведен от началника на Военно-географска служба, като информация за необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
гр. Берковица, пл.”Йордан Радичков” № 4 ( ет. 2, стая 207 понеделник, сряда и петък от 08.30 до 17.00 часа)
Емил Иванов, тел. (0953) 88 802 и GSM 0898 740 104

Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен -Монтана – 16.01.2017 г.