Обяви

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – МОНТАНА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
О Б Я В А
Със заповед № ОХ-673/14.08.2018 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 204 (двеста и четири) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, във военни формирования от Сухопътните войски, както следва:
в. ф. 54990 – Враца, в. ф. 28610 – София, в. ф. 38220 – Плевен, 61-ва механизирана бригада – Карлово, Бригадно командване – Благоевград,
в. ф. 26240 – Сливен, в. ф. 24620 – Свобода, 55-ти инженерен полк – Белене,
в. ф. 28330 – Смолян, гарнизон Пловдив;
Срок за подаване на документите до 28.09.2018 г.
Информация за изискванията към кандидатите, наборът от документи, условията
и реда за кандидатстване можете да получите на адрес.
ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
3500, гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 4
(ет. 2, всеки понеделник,сряда и петък от 08.30 до 16.30 часа)
ц. сл. Николай Филипов, тел. (0953)88-802 и GSM 0889661054.