Обяви

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – МОНТАНА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
О Б Я В А
Със заповед № РД-02-816/03.08.2018 г. на началника на Национален военен университет,,Васил Левски” е обявен допълнителен прием за попълване на незаети места за обучение на курсанти за учебната 2018/2019 г.
Специализации , както следва: Войски за ЯХБЗ и екология, Полева артилерия, Противовъздушна отбрана на войските, Артилерийско инструментално разузнаване, Зенитно-ракетни войски, Радиотехнически войски, Летец пилот.

Срок за подаване на документи в отдел,,Учебно – научна дейност”
на НВУ,,В.Левски”от 20.08 до 14.09.2018г.

Информация за изискванията към кандидатите, наборът от документи, условията
и реда за кандидатстване можете да получите на адрес.

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
3500, гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 4
(ет. 2, всеки понеделник,сряда и петък от 08.30 до 16.30 часа)
ц. сл. Николай Филипов, тел. (0953)88-802 и GSM 0889661054.