Обяви

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – МОНТАНА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
О Б Я В А
Със заповед № ОХ-910/09.11.2018г. на Министъра на отбраната на Р България са обявени 5 (пет) вакантни длъжности за офицери, 3 (три) за сержанти и 2 (две) за войници, във военни формирования (в. ф.) от състава на Военновъздушните сили, които следва да се заемат от лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба).
Краен срок за подаване на документи 28.12.2018г.
Информация за изискванията към кандидатите, наборът от документи, условията и реда за кандидатстване можете да получите на адрес.
ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
3500, гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 4
(ет. 2, всеки понеделник,сряда и петък от 08.30 до 16.30 часа)
ц. сл. Николай Филипов, тел. (0953)88-802 и GSM 0889661054.