Актуални Новини

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – МОНТАНА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
О Б Я В А
Със заповед №ОХ-951/23.11.2018 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени 7 /седем/ вакантни длъжности за офицери и 1(една) за сержант, които следва да се заемат от лица, изпълнявали военна служба(кадрова военна служба), във военни формирования (в.ф.) от състава на Сухопътните войски, както следва:
1.1. за в.ф. 34750 – Карлово;
1.2. за в.ф. 22160 – Плевен;
1.3. за в.ф. 22220 – Сливен;
Краен срок за подаване на документи 28.12.2018г.
Информация за изискванията към кандидатите, наборът от документи, условията и реда за кандидатстване можете да получите на адрес.

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
3500, гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 4
(ет. 2, всеки понеделник,сряда и петък от 08.30 до 16.30 часа)
ц. сл. Николай Филипов, тел. (0953)88-802 и GSM 0889661054.