Актуални Новини

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – МОНТАНА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
О Б Я В А
Със заповед № ОХ-909/09.11.2018 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени 78 (седемдесет и осем) вакантни длъжности за приемане на военна служба във военни формирования от Военновъздушните сили на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Кандидатите за обявените вакантни длъжности да подадат писмено заявление за участие в конкурса, както следва:
1.1. За в.ф. 42520 – Щръклево, в.ф. 28540 – Труд, в.ф. 34820 – Батак, в.ф. 44380 – Братово, в.ф. 36510 – Полски градец, в.ф. 54320 – Божурище и в.ф. 52090 – Долна Митрополия;
Краен срок за подаване на документи до 11.01.2019 г.
1.2.За в.ф. 34420 – Костинброд, в.ф. 32610 – Банкя, в.ф. 36780 – Шабла и в.ф. 34630 – Божуршце;
Краен срок за подаване на документи до 15.01.2019 г.
1.3.За в.ф. 32040 – Крумово, в.ф. 24900 – София, в.ф. 44510 – София и в.ф. 28000 – Граф Игнатиево;
Краен срок за подаване на документи до 18.01.2019 г.
1.4.За в.ф. 36150 – Стара Загора, в.ф. 26720 – Черноморец и в.ф. 52860 – Кичево;
Краен срок за подаване на документи до 22.01.2019 г.
1.5 За в.ф 26030 – Безмер;
Краен срок за подаване на документи до 01.03.2019 г.
ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
3500, гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 4
(ет. 2, всеки понеделник, сряда и петък от 08.30 до 16.30 часа)
ц. сл. Николай Филипов, тел. (0953)88-802 и GSM 0889661054.