Обяви

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – МОНТАНА

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – МОНТАНА
ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
3500, гр. Берковица, обл. Монтана, пл.“Йордан Радичков“ № 4, тел.(0953) 88 802

О Б Я В А

Със заповед № ОХ-109/03.02.2017г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 88 (осемдесет и осем) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица завършили граждански, средни или висши училища след провеждане на конкурс във военни формирования на Военноморски сили и 4 (четири) вакантни длъжности във ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ – Варна.

Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за изискванията към кандидатите, наборът от документи, условията и реда за кандидатстване можете да получите на адрес:

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

гр. Берковица, пл.“Йордан Радичков“ 4 ( ет. 2, стая 207  понеделник, сряда и петък от 08.30 до 17.00 часа)

Емил Иванов, тел. (0953) 88 802  и  GSM 0898 740 104