Обяви

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – МОНТАНА

11

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

О Б Я В А

Със заповед № ОХ-309/27.03.2019 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени 222 /двеста двадесет и две/ вакантни длъжности в Съвместното командване на силите, Военноморските сили и Централното военно окръжие за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина, след провеждане на конкурс.

В конкурса могат да участват лица, отговарящи на условията на чл. 24 от ЗРВСРБ.

Краен срок за подаване на документи 01.07.2019 г.

Информация за изискванията към кандидатите, наборът от документи, условията и реда за кандидатстване можете да получите на адрес.

Офис за военен отчет в Община Берковица

3500, гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 4

(ет. 2, всеки понеделник, сряда и петък от 08.30 до 17.00 часа)

ц. сл. Николай Филипов, тел. (0953)88-802 и GSM 0889661054.