Актуални Новини

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – МОНТАНА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

О Б Я В А

Със заповед No ОХ-760/16.08.2019г.на министъра на отбраната е разкрита процедура за обявяване на офицерски длъжности във военно формирование 52750 – Софияот състава наСтационарната комуникационна и информационна система /Стационарна КИС/заприемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина.

Срок за подаване на документи – до 11.10.2019 г.

Информация за изискванията към кандидатите, наборът от документи, условията и реда за кандидатстване можете да получите на адрес.

 

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

3500, гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 4

(ет. 2, всеки понеделник,сряда и петък от 08.30 до 17.00 часа)

ц. сл. Николай Филипов, тел. (0953)88-802 и GSM 0889661054.