Обяви

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – МОНТАНА

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
3500, гр. Берковица, обл. Монтана, пл.”Йордан Радичков” № 4, тел.(0953) 88 802

О Б Я В А

Със заповед № ОХ-29/11.01.2017 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 486 войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица завършили граждански, средни или висши училища след провеждане на конкурс във военни формирования на Сухопътни войски както следва:

  • За гарнизон Стара Загора –150 (сто и петдесет) вакантни длъжности.
  • За гарнизон Карлово и Казанлък – 300 (триста) вакантни длъжности.
  • За в.ф. 44220 – 36 (тридесет и шест) вакантни длъжности.

Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за изискванията към кандидатите, наборът от документи, условията и реда за кандидатстване можете да получите на адрес:

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

гр. Берковица, пл.”Йордан Радичков” 4 ( ет. 2, стая 207  понеделник, сряда и петък от 08.30 до 17.00 часа)

Емил Иванов, тел. (0953) 88 802  и  GSM 0898 740 104