Актуални Новини

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – МОНТАНА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

О Б Я В А

Със заповед № ОХ 997/05.11.2019 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на длъжности за офицери във Военно географската служба за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина.

Информация за изискванията към кандидатите, наборът от документи, условията и реда за кандидатстване можете да получите на адрес.

Срок за подаване на документи – до 17.01.2020 г.

 ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

3500, гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 4

(ет. 2, всеки понеделник, сряда и петък от 08.30 до 17.00 часа)

ц. сл. Николай Филипов, тел. (0953)88-802 и GSM 0889661054.