Актуални Новини

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – МОНТАНА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

О Б Я В А

Със заповед № ОХ – 999/05.11.2019 г. на министъра на отбраната е обявена вакантна длъжност в Централно военно окръжие (ЦВО) за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина, която следва да се заеме след провеждане на конкурс.

 

Информация за изискванията към кандидатите, наборът от документи, условията и реда за кандидатстване можете да получите на адрес.

 

Срок за подаване на документи – до 13.12.2019 г.

 

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

3500, гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 4

(ет. 2, всеки понеделник, сряда и петък от 08.30 до 17.00 часа)

ц. сл. Николай Филипов, тел. (0953)88-802 и GSM 0889661054.