Актуални Новини, Новини, Обяви

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – МОНТАНА

                                            ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – МОНТАНА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

 О Б Я В А

Със заповед ОХ-28/13.01.2020 г. на Министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 38 (тридесет и осем) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина, в Съвместното командване на специалните операции (военно формирование 32990) в гарнизон Пловдив.

Срок за подаване на документи 21.02.2020 г.

Информация за изискванията към кандидатите, наборът от документи, условията и реда за кандидатстване можете да получите на адрес.

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

3500, гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 4

(ет. 2, всеки понеделник, сряда и петък от 08.30 до 17.00 часа)

ц. сл. Николай Филипов, тел. (0953)88-802 и GSM 0889661054.