Актуални Новини, Новини, Обяви

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – МОНТАНА

11ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – МОНТАНА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

О Б Я В А

Със заповед № ОХ-1035/15.11.2019 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени длъжности определени за приемане на служба в доброволния резерв, без провеждане на конкурс на български граждани освободени от военна служба, както следва:

– за Централно военно окръжие – 26 длъжности;

– за Сухопътни войски – 1374 длъжности;

– за Военноморски сили – 47 длъжности.

Срок за подаване на документи 30.10.2020 г.

Информация за изискванията към кандидатите, наборът от документи, условията и реда за кандидатстване можете да получите на адрес.

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

3500, гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 4

(ет. 2, всеки понеделник, сряда и петък от 08.30 до 17.00 часа)

ц. сл. Николай Филипов, тел. (0953)88-802 и GSM 0889661054.