Актуални Новини, Новини, Обяви

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – МОНТАНА

11ОБЯВА

Национален военен университет „Васил Левски” гр. Велико Търново обявява прием на документи и провеждане на изпити с кандидати за курсанти и студенти за учебната 2020/2021 година.

Срок за подаване на документи за ранен прием на курсанти – до 05.02.2020 г.

 

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗПИТИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА 05.02.2020 г. и 06.02.2020 г. ВЪВ ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – МОНТАНА.

Информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Понеделник, сряда и петък от 08.30 ч. до 17.00 ч.

Лицe за контакт: Николай ФИЛИПОВ, GSM 0889661054

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА МОНТАНА

гр. Монтана, ул. „Арх. Младен Кръстев” № 1 (до магазин БИЛЛА), ет. 2, ст. 203

Лицe за контакт: Миглена ГЕОРГИЕВА – 0898817505