Актуални Новини, Новини, Обяви

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – МОНТАНА

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – МОНТАНА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

О Б Я В А

Със заповед № ОХ-389/21.05.2020 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 171 вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили, определени за приемане на служба в доброволния резерв чрез провеждане на конкурс, както следва:

– за гарнизон Бургас – 52 длъжности;

– за гарнизон Варна – 119 длъжности.

Срок за подаване на документи – до 10.07.2020 г.

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

3500, гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 4

(ет. 2, всеки понеделник, сряда и петък от 08.30 до 17.00 часа)

ц. сл. Николай ФИЛИПОВ, тел. (0953)88-802 и GSM 0889661054